شعب سکه ۲۴

آدرس دهی به هر شعبه، با کلیک بر روی عکس آن شعبه

شعبه مرکزی سکه ۲۴

آدرس: اتوبان اشرفی اصفهانی، جنب تیراژه، پاساژ طلا و جواهر گنجینه ٢۴، پلاک ٨

تلفن: ۴۴٨٩٢٣۶٣

شعبه ٢ سکه ۲۴

آدرس: شهرک گلستان، خیابان امیر کبیر، روبروی بانک ملی، پلاک ۴١٢

تلفن: ۴۴٧۴٣۴٢۵

شعبه ۳ سکه ۲۴

آدرس: اتوبان ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه b1 طلا، واحد ۱۸

تلفن: ۴۴٠٣۵٢۶٣

شعبه ۴ سکه ۲۴

آدرس: تجریش، پاساژ قائم، طبقه اول طلا، پلاک ١١٠ B

تلفن: ٢٢٧١١٩۵٧